W okresie niezwykle poważnej niepewności gospodarczej w strefie euro,  kontynuacji obaw związanych ze wzrostem gospodarczym w Stanach Zjednoczonych, a także możliwości spowolnienia gospodarczego w Chinach, Światowa Rada Złota zleciła zbadanie znaczenia złota jako strategicznej inwestycji dla inwestorów europejskich (inwestujących w euro) w celu ochrony ich portfeli inwestycyjnych oraz złagodzenia dotyczącego ich ryzyka gospodarczego.

 

Nowe badanie New Frontier Advisors (NFA) zatytułowane: "Złoto jako strategiczne aktywo dla Europejskich inwestorów" zostało zlecone przez Światową Radę Złota w celu analizy powyższego problemu.

 

Wyniki badania wskazują, że optymalna strategiczna inwestycja w  złoto dla inwestorów inwestujących w euro waha się między 2-3% dla najbardziej zdywersyfikowanych i najniżej ryzykownych portfeli inwestycyjnych do 4-9% dla portfeli podzielonych 50/50 pomiędzy akcje i obligacje i aż do 10% dla portfeli inwestycyjnych z przeważającym udziałem akcji.

 

Badania NFA wskazują, że złoto jest podstawowym aktywem zapewniającym zabezpieczenie na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych/ekstremalnych. Wierzymy, że znaczenie złota jako strategicznego aktywa może nadal wzrastać na świecie przez spowolnienie wzrostu gospodarczego, niskie zwroty z inwestycji, wojny walutowe oraz inne ryzyka. Złoto posiada unikalne właściwości, które mogą ochronić portfele inwestycyjne europejskich inwestorów.

 

 

 

<!--[if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideW


Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.