światowe rezerwy banki centralne

Banki centralne stają się coraz ważniejszymi uczestnikami międzynarodowego rynku złota. Zgodnie z najnowszym raportem Światowej Rady Złota w I połowie 2018 roku aż 10% światowego zapotrzebowania na żółty kruszec zostało wygenerowane właśnie przez ten sektor. Czy możemy już mówić o trendzie odchodzenia od dolara na rzecz żółtego kruszcu?


Publikacja Market Update: Central bank buying activity jasno wskazuje, że w ostatnim czasie banki centralne coraz bardziej kierują swoją uwagę na złoto. W pierwszej połowie 2018 roku popyt w tym sektorze wyniósł 193,3 t, czyli o 8% więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Ostatni raz taki poziom został osiągnięty 3 lata temu.

ZŁOTO PONAD DOLARA

Zdaniem ekspertów Światowej Rady Złota zjawisko odchodzenia od dolara dotyczy przede wszystkim krajów rozwijających się, które bardziej niż rozwinięte gospodarki obawiają się uzależnienia swojego bezpieczeństwa finansowego od USA. Gromadzenie złota to dla nich sposób na dywersyfikację portfela przez zmniejszenie udziału amerykańskiej waluty w rezerwach. Na czele listy największych nabywców stoją Rosja (+383,3 t), Turcja (125,8 t) oraz Kazachstan (68,4 t), które razem zakupiły aż 86% złota przypadającego na ten sektor.

Jednak to nie jedyne kraje, o których warto wspomnieć w tym kontekście. Zaskoczeniem okazały się być wyjątkowe liczne powroty do grona nabywców. Na przykład Egipt kupił złoto po raz pierwszy od 1978 roku (+1,7 t). Po długoletniej nieobecności na rynku pojawiły się także Indie, Indonezja, Tajlandia i Filipiny. Portal Bloomberg poinformował o niespotykanie dużych zakupach, których dokonała Mongolia (+12,2 t).

BRAK GODNEGO NASTĘPCY

W raporcie Światowej Rady Złota podkreślono nie tylko kwestie związane z dolarem, ale także z innymi walutami. Według autorów publikacji nie tylko amerykański pieniądz musi się zmierzyć z licznymi problemami: pozycję euro podkopują zawirowania polityczne i gospodarcze w kilku państwach członkowskich, na niekorzyść funta wciąż działa niepewność związana z Brexitem, a zasięg obrotu chińskim juanem jest za bardzo ograniczony. Wobec tego zbyt duże uzależnienie od rezerw walutowych pociąga za sobą niebezpieczną ekspozycję na wszelkiego rodzaju kryzysy zarówno międzynarodowe, jak i wewnątrzpaństwowe.

W sytuacji spadku zaufania do dolara oraz jednocześnie braku jego godnego następcy można się spodziewać, że w kolejnych latach międzynarodowy system walutowy będzie transformował się z unipolarnego w multipolarny. Tym samym potrzeba dywersyfikacji pozostanie jednym z najważniejszych motorów popytu na złoto wśród banków centralnych, które będzie zyskiwać coraz większe znaczenie strategiczne.


Na podstawie: "Market Update. Central bank buying activity", www.gold.org oraz "Central bank demand for gold reaches 3-year high, www.mining.com


Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.