Dywersyfikujesz swój portfel inwestycyjny, inwestujesz w złoto, ubezpieczasz mieszkanie, w którym je przechowujesz - wszystko po to, żeby zminimalizować ryzyko. Tymczasem okazuje się, że za Twoje skradzione sztabki firma ubezpieczeniowa nie odpowiada, gdyż jak większość ubezpieczycieli, w warunkach ubezpieczenia zawarła je w wyłączeniach odpowiedzialności.

MONETY I BIŻUTERIA TAK, SZTABKI NIE

Różne firmy ubezpieczeniowe różnie określają w OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) swój zakres odpowiedzialności. Większość jednakże jasno zaznacza, że ubezpieczeniem nie są objęte: srebro, złoto lub platyna w sztabkach lub w złomie oraz kamienie szlachetne, półszlachetne, szlachetne substancje organiczne lub perły nie stanowiące wyrobu użytkowego. Oznacza to, że ubezpieczeniem będzie objęta złota biżuteria, srebrny świecznik, złota moneta, ale złoto w sztabkach już nie.

TYLKO DO OKREŚLONEJ WARTOŚCI

Kolejne wyłączenia odpowiedzialności pojawiają się w związku z wartością. Ubezpieczyciel co prawda ubezpiecza biżuterię, przedmioty użytkowe i monety, ale tylko do określonej wartości jednostkowej. Droższe (tzw. ruchomości domowe specjalne) nie podlegają ubezpieczeniu, alternatywnie ich ubezpieczenie wymaga opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej, a często wymaga również spełnienia dodatkowych warunków związanych z bezpieczeństwem (tj. sejf, system alarmowy, monitoring, stały dozór). Co więcej, mowa tu nie o kilkunastu tysiącach złotych, ale np. o biżuterii o wartości 1 tys. zł. Dodatkowe wymagania oraz ograniczenia odpowiedzialności pojawiają się również w zakresie łącznej wartości ubezpieczanych przedmiotów.

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

Kolejnym zaskoczeniem może być wysokość odszkodowania. Często jest ona ograniczona odgórnie konkretną kwotą lub wartością procentową w stosunku do sumy ubezpieczenia ruchomości domowych. Oznacza to w praktyce, że niezależnie od wartości skradzionych monet, biżuterii i przedmiotów użytkowych z metali szlachetnych, otrzymamy odszkodowanie tylko do konkretnej, określonej w OWU wysokości (np. do 25% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, nie więcej niż 10 tys. zł). Wyższe odszkodowanie przysługuje jeżeli opłacimy dodatkową składkę za ubezpieczenie ruchomości domowych specjalnych.

Istotny jest także sposób wyliczenia wysokości odszkodowania. Dla biżuterii i przedmiotów ze złota kalkulacja następuje zwykle według kosztów wytworzenia albo ceny zakupu. Dla srebrnych i złotych monet – według wartości złomu, chyba że monety te stanowią prawny środek płatniczy, a ich nominalna wartość jest wyższa od wartości złomu (wówczas przyjmuje się wartość nominalną tych monet).

JAK ZATEM BEZPIECZNIE PRZECHOWYWAĆ ZŁOTO?

Przede wszystkim schować je w domu w mało oczywistym miejscu, przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zastosować zabezpieczenia adekwatne do wartości posiadanego złota. Należy też oczywiście ubezpieczyć mieszkanie i znajdujące się w nim ruchomości, ale dokładnie przeczytać OWU, aby upewnić się, że ubezpieczane przedmioty faktycznie podlegają temu ubezpieczeniu, a wypłacone odszkodowanie będzie nas satysfakcjonować. Pamiętajmy też o formie inwestycji. Jeśli chcemy przechowywać złoto w domu lepiej postawić na monety, ponieważ sztabki zazwyczaj są wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Alternatywnym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku złotych sztabek, jest przechowywanie ich w skrytce bankowej lub u sprzedawcy. Takie rozwiązanie nie wymaga zakupu sejfów, systemów alarmowych, ani monitoringu, a daje pewność, że sztabki są bezpieczne. Łączy się co prawda z dodatkowymi kosztami, ale zabezpiecza sztabki, które nie są ubezpieczane przez firmy ubezpieczeniowe.

DEPOZYT U DEALERA

Usługę depozytu oferuje również Mennica Skarbowa, czołowy dealer złota inwestycyjnego w Polsce. W przeciwieństwie do skrytki bankowej, której koszt sięga kilkuset złotych, w Mennicy Skarbowej monety i sztabki zakupione za pośrednictwem spółki można zdeponować za symboliczną złotówkę za pierwszy rok (niezależnie od ich wartości!). Później koszt depozytu wzrasta do 50 zł rocznie, ale nadal jest to jedynie ułamek sumy pobieranej przez banki.

Co zyskujemy deponując złoto u dealera? Przede wszystkim – spokój ducha. Towar jest nie tylko zabezpieczony w skarbcu najwyższej klasy, ale także w pełni ubezpieczony. Dodatkowo jego profesjonalne przechowywanie sprawia, że nie musimy martwić się o uszkodzenie złota, które mogłoby zmniejszyć jego wartość przy późniejszej odsprzedaży.

Zdeponowane złoto można w dowolnym momencie odebrać lub sprzedać na miejscu, bez konieczności dodatkowego transportu sztabki do punktu skupu (jak to ma miejsce w przypadku skrytki bankowej).


Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.