PODRÓŻE ZE ZŁOTEM, CZYLI WYWÓZ ZŁOTA DEWIZOWEGO ZA GRANICĘ
Zdecydowałeś się na zakup złota? Gratulujemy, to dobra decyzja. Złoto inwestycyjne to idealny sposób na zabezpieczenie oszczędności i zachowanie wartości nabywczej pieniądza. To inwestycja coraz częściej wybierana jako ochrona kapitału przed inflacją, kryzysami gospodarczymi, a obecnie także przed skutkami wojny.

Choć najważniejsza decyzja już została podjęta, wciąż są kwestie związane z posiadaniem złota, o których musisz pamiętać. Przykładem jest chęć przewiezienia go przez granicę – czy możesz robić to swobodnie?

Odpowiedź brzmi – złoto może podróżować razem z Tobą, jednak pod pewnymi warunkami. Jakimi? Te określa Ustawa z 27.07.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.).

W świetle tej ustawy jesteś właścicielem złota dewizowego, które obok platyny dewizowej i zagranicznych środków płatniczych należy do wartości dewizowych.

Ustawodawca wskazuje, że złoto dewizowe to:

Co musisz wiedzieć na temat wywozu złota dewizowego poza granice Polski?

    • Czy chcąc wywieźć złoto dewizowe poza granicę Polski muszę to gdzieś zgłosić?

Wszystko zależy od tego, w jakim obrębie odbywa się podróż. Jeśli pozostajesz w strefie Schengen, możesz swobodnie przewozić złoto bez dokonywania żadnych formalności. Jeśli jednak przywozisz złoto dewizowe spoza strefy Schengen lub chcesz je wywieźć poza nią, musisz zgłosić ten fakt odpowiednim organom.

    • Do kogo zgłosić przewóz złota dewizowego przez granicę?

Należy dokonać zgłoszenia organom celnym lub organom Straży Granicznej.Trzeba pamiętać, że organy te mogą zażądać okazania złota dewizowego - wywożonego z kraju, jak również przywożonego z zagranicy - na potwierdzenie złożonego oświadczenia.

    • W jakiej formie dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia przewozu złota dewizowego przez granicę dokonuje się w formie pisemnej. Odpowiednie wzory deklaracji określił ustawodawca.

    • Jaką ilość złota dewizowego trzeba zgłosić?

Zgodnie z zapisami ustawy, zgłoszeniu podlega każda ilość złota dewizowego wwożona lub wywożona z Polski (oczywiście poza strefą Schengen - w obrębie strefy jesteśmy zwolnieni z obowiązku zgłoszenia). Nie ma, tak jak w przypadku środków płatniczych, określonego minimum, które można przewozić poza strefą Schengen bez żadnych dodatkowych obowiązków z tym związanych.


Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.