rosja rezerwy złota putin

Według najnowszych danych Centralnego Banku Rosji – od początku 2018 roku Rosja zakupiła 106 t złota. Dzięki temu jej rezerwy osiągnęły już poziom 1 944 t. Uzupełnianiu skarbca towarzyszyła raptowna wyprzedaż obligacji skarbowych USA. W kwietniu Federacja pozbyła się amerykańskich aktyw o wartości 47,4 mld dolarów, co stanowi niemal połowę jej dotychczasowych zasobów. Można się domyślać, że jednym z celów strategii prezydenta Władimira Putina jest powrót do sytuacji z 1941 roku, kiedy rezerwy ZSRR osiągnęły swój historyczny rekord i ważyły aż 2 800 t.


OD SKARBU CARÓW DO BOLSZEWICKICH RESZTEK

Nasz ostatni wpis dotyczył zaginionych bogactw carskiej Rosji. Dzisiaj zajmiemy się nieco bliższą – ale równie ciekawą – historią rezerw ZSRR. Okazuje się bowiem, że straty z okresu rewolucji zostały przez komunistów odrobione z nadwyżką. Przypomnijmy, że tuż przed wybuchem I wojny światowej w skarbcu caratu znajdowało się ok. 1400 t żółtego kruszcu. Wojna i późniejszy okres rewolucyjny spowodowały, że złota zaczęło ubywać. Tuż przed przewrotem bolszewickim car zdecydował się przetransportować część pozostałego złota na Syberię. Gdy w 1920 roku bolszewicy w końcu przejęli kontrolę nad wysłanym na Syberię skarbem, z 600 t zostało już tylko trochę ponad 300 t.

ODBUDOWA ZA STALINA

Braki w budżecie rewolucyjnych władz Rosji spowodowały, że złoto zaczęło być wykorzystywane do finansowania bieżących potrzeb, takich jak zakup artykułów spożywczych i przemysłowych. W rezultacie w 1928 roku w sowieckie rezerwy zmalały do 150 t. Odbudowa nastąpiła dopiero za rządów Józefa Stalina, który uważał, że żółty kruszec jest ekonomicznym filarem szybkiej industrializacji kraju. O determinacji przywódcy ZSRR świadczy fakt, że po jego śmierci komuniści posiadali aż 2 500 t złota.

... I POWRÓT DO PUNKTU WYJŚCIA

Za czasów następcy Stalina, Nikity Chruszczowa, rezerwy ponownie zaczęły się zmniejszać – ostatecznie do poziomu 1 600 t. Jeszcze mniej zostawił po sobie Leonid Breżniew – 437 t. Ubytki w skarbcu starali się uzupełnić Jurij Andropow i Konstantin Czernienko, którzy zwiększyli zasoby do 719 t. Ostateczny cios radzieckim rezerwom zadał ostatni przywódca ZSRR, Michaił Gorbaczow, po którego odejściu w 1991 roku w rosyjskich skarbcach zostało tylko 290 t.


Na podstawie: "Where are Russia’s vast gold reserves hidden?", www.rbth.com


Powiązane produkty

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.