Złoto zyskuje na wartości w czasach inflacji, niepewnej sytuacji gospodarczej oraz geopolitycznej, a także konfliktów zbrojnych. Przechodzący przez świat kryzys finansowy jeszcze długo nie zostanie rozwiązany, ponieważ problemy za nim stojące są natury strukturalnej. Polityka druku pieniądza w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie nie stanowi skutecznej walki z tymi problemami i w przyszłości będzie skutkować wysoką inflacją oraz jeszcze większą depresją. Zatem w sytuacji ciągłej utraty zaufania do systemu bankowego, złoto pozostaje najlepszą odpowiedzią na kryzys.

 

Historyczne relacje siły nabywczej różnych walut i złota popierają to stwierdzenie. Inwestorzy, którzy pod koniec dziewiętnastego wieku postawili na złoto, musieli czekać niemal trzydzieści lat, ale podczas hiperinflacji w latach 20. ich inwestycja wzrosła znacznie powyżej wartości nabywczej w momencie zakupu. W tym samym czasie niemiecka marka zupełnie straciła na wartości. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku inwestorów, którzy kupili złoto przed II wojną światową. Lata 1979/1980 to kolejny przykład.

 

Istnieje oczywiście kilka powodów, by nie kupować złota, np. brak dywidend i odsetek, zapewnianych przez inne inwestycje. Równocześnie jednak złoto, poprzez swój fizyczny charakter stanowi najpewniejszą formę inwestycji i zawsze powinno być uwzględnione w naszym portfelu inwestycyjnym. Poniżej podajemy kilka powodów, dlaczego złoto według nas jest interesującą inwestycją:

 

WZROST W GOSPODARKACH WSCHODZĄCYCH

 

- W ostatnich latach rosnący popyt w gospodarkach wschodzących zwiększył ogólnoświatowy popyt na złoto. Obserwowalne jest to szczególnie w Azji, gdzie złoto jest najbardziej cenionym środkiem przechowywania bogactwa. Zatem waz z rozwojem gospodarczym oraz wzrostem ilości ludności gospodarek wschodzących popyt na złoto będzie rósł.

- Krajem, który zużywa najwięcej złota na świecie, są Indie, gdzie od lat występuje silny popyt na tradycyjną złotą biżuterię. Na drugim miejscu są Chiny, które równocześnie są największym na świecie odbiorcą złotych monet inwestycyjnych. W kraju tym również bank centralny dokonuje bardzo dużych zakupów złota, w celu uniezależnienia się od rezerw walutowych w dolarach i euro. Podobnie zresztą postępuje też Rosja oraz kraje eksportujące ropę naftową.

  

PROBLEMY W USA I STREFIE EURO

 

- Słaby dolar, duży deficyt budżetowy, deficyt w handlu oraz potężny dług publiczny w USA mogą prowadzić do zwiększenia popytu na złoto w ramach ucieczki przed nadchodzącą inflacją i coraz bardziej ryzykownymi inwestycjami w obligacje USA.

- Z powodu swojej polityki monetarnej gospodarka USA faktycznie nie wychodzi z recesji, więc ?trzeba wyrzucić dolary i inwestować w złoto? jak twierdzi Peter Schiff, szef strategów w Euro Pacific Capital, który przewidział kryzys na rynku nieruchomości w 2008 roku. Jego zdaniem, dolar może stracić na wartości nawet od 50 do 70 proc.

- Równie źle wygląda sytuacja w strefie Euro. Po Grecji i Cyprze kolejne kraje ustawiają się w kolejce ogłoszenia niewypłacalności. W przypadku gdy problem dotknie, któregoś z większych krajów jak Włoch czy Hiszpania to może to spowodować dramat w strefie euro.

 

NISKA PODAŻ ZŁOTA

 

- Podaż złota jest ograniczona i wynosi rocznie około 2800 ton. Ponadto istotna część dostępnych złóż złota na świecie została już wydobyta. Teraz korzysta się z coraz głębiej położonych złóż i korzysta z coraz nowszych technik górniczych, co zwiększa koszty wydobycia.

- Pozostała część złota, w wysokości 1600 ton pochodzi z odzysku (w dużej mierze przetopu biżuterii oraz elektroniki). 

 

SKUP ZŁOTA PRZEZ BANKI CENTRALNE 

 

- Złoto jest w ostatnich latach masowo skupowane przez światowe banki centralne. Ich zakupy w roku 2012 były największe od ponad 50 lat i wyniosły ponad 500 ton. Dane te nie uwzględniają zakupów chińskiego baku centralnego, który nie podaje do publicznej wiadomości informacji o swoich zakupach. 

- Powodem tak dużych zakupów złota przez banki centralne jest częściowa utrata zaufania do najpopularniejszych walut na świecie i próba zabezpieczenia się przed ryzykiem nadmiernej inflacji. 

- Ponadto banki centralne zaczynają zamieniać mniej pewne papierowe złoto na fizyczne złoto w sztabkach. Istnieje ryzyko, że duża część papierowego złota nie ma pokrycia w fizycznym kruszcu. Dlatego m.in. Bundesbank wezwał Stany Zjednoczone do zwrotu swojego fizycznego złota w wysokości 1500 ton.

 

ZABEZPIECZENIE PRZED INFLACJĄ

 

- Historia pokazuje, że złoto jest doskonałym zabezpieczeniem przed inflacją. W ciągu pięciu lat, przy najwyższej stopie inflacji w USA, średnia realna stopa zwrotu indeksu Dow Jones Industrial Average wyniosła -12,33%, w porównaniu ze 130,4% dla złota.

- Nie ulega wątpliwości, że złoto stanowi dobre zabezpieczenie przed inflacją dzięki jego małym rozmiarom fizycznym, utrzymywaniu wartości jako środka wymiany oraz długiej i uniwersalnej historii jako waluty.

 

DYWERSYFIKACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO

 

- Klucz do sukcesu leży we właściwym podziale inwestowanego kapitału. Dlatego należy postawić także na inwestycje nieskorelowane z akcjami i innymi instrumentami finansowymi.

- Historia złota pokazała, że kursy akcji i złota wahają się niezależnie od siebie nawzajem. Zatem dzięki dodaniu złota do portfela inwestycyjnego można osiągnąć wyższe stopy zwrotu przy mniejszym ryzyku. 

- Według badań World Gold Council, udział złota w portfelu każdego inwestora powinien wynosić pomiędzy 5 a 20%

 


Mennica Skarbowa
Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.