wgc inwestycje w złoto rynek złota

Według raportu Światowej Rady Złota (WGC) od 2001 roku popyt na inwestycje w złoto wzrastał co roku o średnio 18%. Ważnym momentem było załamanie systemu finansowego w 2007 roku. Krach uświadomił opinii publicznej, jak pozorna i krucha może być koniunktura na giełdzie. Ta wiedza jest szczególnie istotna dzisiaj, kiedy mamy za sobą dziewiąty rok hossy na amerykańskiej giełdzie. W tym kontekście warto przypomnieć o zaletach złota jako składnika zrównoważonego portfela inwestycyjnego.

Dywersyfikacja

Złoto jest nisko skorelowane z innymi aktywami, dzięki czemu w okresach kryzysu najlepiej chroni portfel inwestycyjny przed stratami. Kiedy w latach 2008-2009 fundusze hedgingowe, notowania na giełdzie towarowej oraz rynek nieruchomości uległy załamaniu, złoto utrzymało się w trendzie wzrostowym. Co więcej – problemy ekonomiczne często działają na korzyść złota i kiedy wszystko inne traci na wartości, ceny kruszcu rosną.

Gromadzenie złota przynosi korzyści także w okresach koniunktury gospodarczej. Wzrost zamożności w naturalny sposób zwiększa popyt na alternatywne formy lokowania kapitału. Inwestorzy przeznaczają więcej pieniędzy na oszczędności, dzięki czemu popularność – a tym samym cena – kruszcu rośnie. Złoto nie tylko utrzymuje wartość zainwestowanego kapitału, ale razem z innymi składnikami portfela pomnaża ją.

Źródło zysków

Najlepszym potwierdzeniem, że w długoterminowej perspektywie inwestycja w złoto stanowi źródło istotnych zysków, jest analiza historii notowań. Zgodnie z danymi WGC od 1971 roku przeciętna roczna stopa zwrotu na rynku złota wynosi 10%. Dla lat, w których inflacja w USA przewyższyła 3%, wartość ta wzrasta do 14%. Kruszec osiąga zatem wyniki porównywalne do akcji oraz znacznie lepsze niż obligacje. Powiększające się grono inwestorów, spadające wydobycie oraz ograniczone zasoby składają się na perspektywę stałego wzrostu cen w przyszłości.

Wysoka płynność rynku

Olbrzymim atutem rynku złota jest jego wysoka płynność. Oznacza to, że w dowolnym momencie można dokonać dużych transakcji kupna i sprzedaży. To szczególnie ważne dla największych inwestorów, takich banki centralne czy inne instytucje finansowe. Zgodnie z szacunkami WGC wysokość codziennych przepływów na światowym rynku złota wynosi od 150 do 220 bilionów dolarów.

Z punktu widzenia inwestycji na mniejszą skalę złoto zapewnia bezcenny komfort wymiany w dowolnym czasie i miejscu na świecie. W przeciwieństwie do innych aktywów – sztabka złota zawsze znajdzie nabywców, niezależnie od kondycji gospodarki czy sytuacji politycznej.


Powiązane produkty

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.