WGC: PERSPEKTYWY DLA RYNKU ZŁOTA W 2018 ROKU

Jaki będzie rok 2018 na rynku złota? Światowa Rada Złota (WGC) opublikowała wczoraj raport na temat czterech głównych trendów, które najsilniej wpłyną na notowania kruszcu w tym roku.

1. Synchronizacja światowego wzrostu gospodarczego

Po dziesięciu latach od krachu finansowego amerykańska gospodarka nabrała w końcu rozpędu. Poprawiła się również sytuacja w Europie – wzrosły zyski przedsiębiorstw oraz płace, a bezrobocie spadło. Z kolei Chiny nieco zwolniły, koncentrując się na rządowej inicjatywie “Jeden pas i jedna droga” (ang. "One Belt One Road”), której celem jest reaktywacja Jedwabnego Szlaku. Indie, czyli drugi największy na świecie rynek złota, spodziewają się, że chaos po wprowadzeniu nowego podatku od dóbr i usług (GST) wkrótce ustanie, zapewniając krajowej gospodarce lepsze warunki do rozwoju.

Korzystna koniunktura gospodarcza będzie stanowić wsparcie dla globalnego popytu na złoto. Wzrost dochodów przełoży się na wzrost zapotrzebowania na wyroby technologiczne produkowane z użyciem złota, takie jak smartfony czy tablety. Ponadto podniosą się kwoty przeznaczane na oszczędności, co ma szansę zwiększyć ilość kupowanych złotych sztabek i monet. Te tendencje dało się już dostrzec w ubiegłym roku, kiedy między I a III kwartałem popyt konsumencki na złoto w Chinach wzrósł o 12%, a popyt na biżuterię w USA osiągnął swój siedmioletni rekord.

2. Zacieśnianie polityki monetarnej i podnoszenie stóp procentowych

Postępujący wzrost gospodarczy pociągnie za sobą dalsze zacieśnianie polityki monetarnej. Fed już zadeklarował, że planuje każdego miesiąca emitować obligacje skarbowe oraz obligacje zabezpieczone kredytami hipotecznymi o łącznej wartości 50 mld dolarów. W ten sposób Rezerwa chce zmniejszyć swój bilans z 4,5 bln dol. do 2,5 bln dol. w 2020 roku. Ponadto przewiduje się, że w tym roku czekają nas co najmniej dwie podwyżki stóp procentowych.

Nowa strategia stanowi zwrot w dotychczasowej polityce banków centralnych. Skutki tych działań będzie można zaobserwować na rynkach aktywów, które zdecydowanie skorzystały na długoletnim luzowaniu ilościowym. Być może dojdzie do wzrostu poziomu zmienności oraz obniżki rekordowych zysków. Z drugiej strony zacieśnianie nie doprowadzi do odczuwalnego podniesienia historycznie niskich stóp procentowych, co oznacza, że złoto wciąż pozostanie najlepszą długoterminową inwestycją. Ponadto kruszec ma szansę zyskać nowych zwolenników wśród inwestorów zaniepokojonych zwiększonym ryzykiem na giełdzie.

3. Rekordowe ceny aktywów

W 2017 roku ceny aktywów pobiły niemal wszystkie rekordy. Na amerykańskiej giełdzie indeks S&P 500 osiągnął najwyższy poziom w historii. Inwestorzy w pogoni za zyskiem stali się jeszcze bardziej skłonni do ryzyka i zaczęli stawiać na niestabilne finansowo firmy. W rezultacie na całym świecie podniosły się notowania giełdowe.

Rok 2018 będzie prawdopodobnie kolejnym okresem hossy na rynkach. Mimo że eksperci już od kilku lat przestrzegają przed bańką, ceny akcji stale rosną, a standardy kredytowe się obniżają. Należy się spodziewać, że coraz szersze grono inwestorów zacznie sobie uświadamiać skalę zagrożenia i skieruje swoja uwagę w stronę tzw. bezpiecznych przystani, do których należy złoto.

4. Wzrost przejrzystości i wydajności rynków

W ciągu ostatnich dekad rynki finansowe zyskały na przejrzystości i efektywności, co przyciągnęło do nich rzesze nowych inwestorów. Rynek złota nie jest w tym przypadku wyjątkiem. W 2017 roku Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców (LBMA) po raz pierwszy ujawniło dokładnie dane temat ilości złota, które znajduje się w Londynie. Ma to być początek nowej inicjatywy regularnego raportowania danych handlowych. Impuls do ewolucji można dostrzec również w Indiach. Tamtejszy rynek złota jest wyjątkowo rozproszony, dlatego podejmowane są działania mające na celu jego normalizację oraz zwiększenie płynności.

W 2018 roku możemy ponadto spodziewać się postępu w ograniczaniu barier w inwestowaniu w złoto. Rząd rosyjski zgłosił do rozpatrzenia projekt nowelizacji kodeksu podatkowego, obejmujący zwolnienie złota z podatku. Aktualnie wynosi on aż 18%. Taka zmiana przyczyniłaby się do rozwoju w Rosji nowego rynku złota.


Powiązane produkty

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.