Prognozy cen złota 


Kolejne obniżki prognoz cen metali szlachetnych pojawiły się z kolejnym miesiącem nowego roku. Goldman Sachs obniżył swoje oczekiwania odnośnie cen złota w 2013 i 2014 roku odpowiednio o 5% i 4%. Aktualnie przewiduje on średnią cenę złota w wysokości 1787 USD za uncję w 2013 roku i 1744 USD za uncję w 2014 roku. Równocześnie jego prognoza długoterminowa została obniżona aż o 15% do poziomu 1200 USD za uncję. Uzasadnieniem jest mający nastąpić wzrost realnych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych wraz z przyspieszeniem gospodarczym, które według banku ma nastąpić w drugiej połowie 2013 roku.

Citigroup obniżył swoją prognozę cen złota na bieżący rok o 4,2% do poziomu 1675 USD za uncję i o 0,2% w 2014 roku do poziomu  1653 USD za uncję. Prognozy dotyczące srebra nie zmieniły się. Natomiast podniesione zostały prognozy dotyczące platyny i palladu. W przypadku tego ostatniego metalu w długim terminie oczekiwana cena została podwyższona o 13,3% do 680 USD za uncję, natomiast w 2013 r.  o 4,2% do 775 USD za uncję. W przypadku platyny, długoterminowa prognoza wzrosła o 2% do 1531 USD za uncję, a prognoza na 2013 rok o 1,5% do 1700 USD za uncję. 

Morgan Stanley zredukował swoje tegoroczne oczekiwania odnośnie cen złota o 4% do 1773 USD za uncję oraz cen srebra o 4% do 33,44 USD za uncję. Natomiast podtrzymał swoje bycze nastawienie odnośnie kursów złotego kruszcu, pomimo niedawnej presji sprzedażowej wywołanej przez obawy rynku odnośnie wcześniejszego niż przewidywano zaostrzenia polityki pieniężnej w USA. Morgan Stanley oczekuje, że bardzo niskie nominalne stopy procentowe, nadal trwające zobowiązania wynikające z QE3 oraz wolniejsze od oczekiwań wychodzenie z recesji gospodarki amerykańskiej wywołujące presję na utrzymywanie w dalszym ciągu luźnej polityki monetarnej będzie wystarczającą zachętą do zakupu złota, bez względu na jego aktualne ceny.

Jednocześnie według Morgan Stanley srebro powinno być znacznie ciekawszą inwestycją w tym roku, pomimo jego wysokiej zmienności. Natomiast w średnim terminie polecane do zakupu są pallad i platyna, co wynika z ograniczania ich wydobycia, m.in. przez koncern Anglo American Platinum. Według Morgan Stanley w długim terminie ceny platyny powrócą do parytetu wobec cen złota i będą się utrzymywały na wyższych od niego poziomach. Natomiast w tym roku średnia ceny platyny ma wynieść 1715 USD za uncję a palladu 708 USD za uncję.

Jako jedyny w ostatnim okresie Bank Barclays nie obniżył swoich prognoz i podtrzymał, że oczekuje średniej ceny złota w pierwszym kwartale 2013 r. na poziomie 1710 USD za uncję, a w całym roku na poziomie 1778 USD za uncję.


Skąd taka zmiana w nastawieniu analityków do cen złota? 


Analitycy prognozują spadki cen złota w długim terminie, bazując na obecnej sytuacji rynkowej. Ciekawej analizy prognoz cen złota stawianych przez analityków wykonała firma Casey Research, która wykazała ich omylność. Uwzględnia ona średnią z czteroletnich prognoz podawanych przez 25 analityków z największych banków inwestycyjnych na świecie. Zgodnie z nimi od roku 2007 uśredniona prognoza zawsze mówiła o spadkach cen złota w długim terminie. Przykładowo średnia z prognoz z 2007 roku mówiła o przecenie z poziomu 656 USD do 523 USD za uncję do 2011 roku. Natomiast faktycznie w 2011 roku średnia cena złota kształtowała się nieznacznie poniżej poziomu 1600 USD za uncję. Zatem jak widać analitycy stosują dość zachowawcze prognozy i istnieje duże prawdopodobieństwo, że ponownie się one nie spełnią. 


Powiązane produkty

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.