ceny złota rynek złota w przyszłości prognoza

Wczoraj światło dzienne ujrzał najnowszy raport In Gold We Trust. W ponad 200-stronicowej publikacji autorzy szczegółowo przeanalizowali wszystkie czynniki, które ich zdaniem mają aktualnie największy wpływ na cenę złota. Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie trzech przełomowych zmian, które będą w najbliższym czasie motorem dla notowań żółtego kruszcu.

1. Zmiana kursu polityki pieniężnej

Po wielu latach luzowania ilościowego (QE) banki centralne zaczęły powoli zmieniać swoją politykę. Chociaż ten zwrot uszedł uwadze większości mediów, bez wątpienia jego skutki będą odczuwalne na wielu polach gospodarki.

Gigantyczna ilość pieniędzy, która w ciągu ostatniej dekady trafiła do obiegu, doprowadziła do rekordowo wysokich wycen akcji i niskich stóp procentowych. W tym roku ten proces zaczął być wreszcie zatrzymywany. Banki zamiast wykupować kolejne papiery wartościowe postawiły na ich intensywną sprzedaż. Pierwsze kroki na drodze ilościowego zaostrzania (QT) postawiono w USA. W ślad za Rezerwą Federalną poszły banki europejskie. Co to oznacza dla rynku złota?

Wiele wskazuje na to, że czeka nas koniec ery rynków finansowych o niskiej zmienności. Zatrzymanie strumienia pieniędzy może znacznie podnieść poziom ryzyka giełdowych inwestycji. Inwestorzy przyzwyczajeni do bezpieczeństwa i stałych zysków powinni przygotować się na zmianę zasad gry. Do tego dochodzi ryzyko pęknięcia bańki spekulacyjnej. Nowe uwarunkowania mają szansę zwiększyć zainteresowanie gromadzeniem złota, będącego bezpieczną przystanią dla inwestorów.

2. Zmiana globalnego porządku walutowego

Już od kilku lat eksperci zwracają uwagę na proces stopniowego odbierania dolarowi statusu waluty międzynarodowej, co w języku angielskim jest określane jako de-dollarization. Inicjatorami wyrzekania się amerykańskiej waluty na rzecz walut narodowych są Rosja i Chiny.

Aktualnie obowiązujący porządek walutowy można określić jako jednobiegunowy. Dominującą rolę odgrywa w nim dolar amerykański, który pełni w stosunkach międzynarodowych dwie zasadnicze funkcje: waluty rezerwowej oraz podstawowego środka płatniczego.

Utrata statusu najważniejszej światowej waluty przez dolara może mieć daleko idące konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych. Spadek globalnego popytu na amerykański pieniądz i obligacje skarbowe może przyczynić się do wzrostu krajowej inflacji i stóp procentowych w USA. A jak wiedzą wszyscy obserwujący rynek złota – osłabieniu dolara prawie zawsze towarzyszy wzrost ceny złota.

To jednak nie wszystko. Detronizacja dolara zwiększy zapotrzebowanie na jego substytuty, do których należy właśnie złoto. Potwierdzają to choćby działania krajów takich jak Rosja, Chiny czy Turcja, które regularnie rozbudowują swoje złote rezerwy.

3. Przełom technologiczny

Postęp technologiczny osiągnął oszałamiające tempo. Coraz więcej transakcji finansowych odbywa się za pomocą smartfonów. Z kolei wynalezienie kryptowalut przyspieszyło proces cyfryzacji pieniądza.

Zdaniem autorów raportu oba te zjawiska nie stanowią zagrożenia dla rynku złota. Wręcz przeciwnie – z raportu wynika, że w rzeczywistości złoto i pieniądz wirtualny są sojusznikami i tylko kwestią czasu jest powstanie kryptowalut opartych na złocie.


Powiązane produkty

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.